کتاب چالش‌های علوم داده در سیلیکون تهران
نوشته: تیم محتوای سکان