کتاب چالش‌های علوم داده در سیلیکون تهران

نوشته: تیم محتوای سکان

کتاب 3تکنیک تقسیم‌بندی مشتریان برای موفقیت در تجارت الکترونیک

از سایت: Dotdigital
ترجمه: تیم محتوای سکان