سکان پلاس چیست ؟

این رویدادها با هدف آموزش های مختلف در حوزه کسب و کار به صورت آنلاین برنامه ریزی و اجرا خواهد شد

وبینار آموزشی آشنایی با
​​​​​​​دسته‌بندی مشتریان با استفاده از متد RFM

ثبت نام
رویدادهای در حال ثبت نام