ریتنشن گپ – قسمت نهم: علیرضا موسوی

ریتنشن گپ - قسمت نهم: علیرضا موسوی

در نهمین قسمت از کمپین #ریتنشن_گپ ، میزبان جناب آقای علیرضا موسوی “مدیر مارکتینگ ژاکت” هستیم.در این ویدئو علیرضا موسوی از روش‌ها و تکنیک‌هایی که برای بازگشت مشتریان در ژاکت استفاده می‌کنند، گفتند و همچنین مثال‌هایی از تجربه‌های موفق در حوزه‌ی بازاریابی بازگشتی در ژاکت زدند.

ریتنشن گپ – قسمت هشتم: مرجان فتاح

ریتنشن گپ - قسمت هشتم: مرجان فتاح

در هشتمین قسمت از کمپین #ریتنشن_گپ ، میزبان سرکار خانم مرجان فتاح “مدیر پرفورمنس لندو” هستیم.در این ویدئو مرجان فتاح از روش‌ها و تکنیک‌هایی که برای بازگشت مشتریان در لندواستفاده می‌کنند، گفتند و همچنین مثال‌هایی از تجربه‌های موفق در حوزه‌ی بازاریابی بازگشتی در لندو زدند.

ریتنشن‌گپ – قسمت هفتم: بامن

ریتنشن‌گپ - قسمت هفتم: بامن

در هفتمین قسمت از کمپین #ریتنشن_گپ ، میزبان جناب آقای میلاد فرحبخش “مدیر بازاریابی بامن ” هستیم. در این ویدئو میلاد فرحبخش از روش‌ها و تکنیک‌هایی که برای بازگشت مشتریان در با من استفاده می‌کنند، گفتند و همچنین مثال‌هایی از تجربه‌های موفق در حوزه‌ی بازاریابی بازگشتی در بامن زدند.

ریتنشن گپ – قسمت ششم: مدیسه

ریتنشن گپ - قسمت ششم: مدیسه

در ششمین قسمت از کمپین #ریتنشن_گپ ، میزبان جناب آقای اشکان هاتف “مدیر بازاریابی مدیسه” هستیم. در این ویدئو اشکان هاتف از روش‌ها و تکنیک‌هایی که برای بازگشت مشتریان در مدیسه استفاده می‌کنند، گفتند و همچنین مثال‌هایی از تجربه‌های موفق در حوزه‌ی بازاریابی بازگشتی در مدیسه زدند.

ریتنشن گپ – قسمت پنجم: اُکالا

ریتنشن گپ - قسمت پنجم: اُکالا

در پنجمین قسمت از کمپین #ریتنشن_گپ ، میزبان جناب آقای مهدی اعتمادی “مدیر بازاریابی اُکالا” هستیم. در این ویدئو جناب آقای مهدی اعتمادی از روش‌ها و تکنیک‌هایی که برای بازگشت مشتریان در اُکالا استفاده می‌کنند، گفتند و همچنین مثال‌هایی از تجربه‌های موفق در حوزه‌ی بازاریابی بازگشتی در اُکالا زدند.

ریتنشن گپ – قسمت چهارم: نجوا

ریتنشن گپ | قسمت چهارم | نجوا

در چهارمین قسمت از کمپین #ریتنشن_گپ ، میزبان سرکار خانم فاطمه حاجی‌زاده “هم‌بنیانگذار و مدیر نجوا” هستیم. در این ویدئو سرکار خانم فاطمه حاجی‌زاده از روش‌ها و تکنیک‌هایی که برای بازگشت مشتریان در نجوا استفاده می‌کنند، گفتند و همچنین مثال‌هایی از تجربه‌های موفق در حوزه‌ی بازاریابی بازگشتی در نجوا زدند.

ریتنشن گپ – قسمت سوم: ازکی (Azki)

ریتنشن گپ - قسمت سوم: ازکی (Azki) شهاب شیرین

در سومین قسمت از کمپین #ریتنشن_گپ ، میزبان جناب آقای شهاب شیرین “مدیر پرفورمنس مارکتینگ” هستیم. در این ویدئو جناب آقای شهاب شیرین از روش‌ها و تکنیک‌هایی که برای بازگشت مشتریان در “ازکی” استفاده می‌کنند، گفتند و همچنین مثال‌هایی از تجربه‌های موفق در حوزه‌ی بازاریابی بازگشتی در “ازکی” زدند.

ریتنشن گپ – قسمت دوم: عادل طالبی

عادل طالبی در ریتنشن مارکتینگ

در دومین قسمت از کمپین #ریتنشن_گپ ، میزبان جناب آقای عادل طالبی “استراتژیست کسب و کارهای آنلاین” هستیم.در این ویدئو جناب آقای عادل طالبی از روش‌ها و تکنیک‌هایی که برای بازگشت مشتریان در کتاب مارکت استفاده می‌کنند، گفتند و همچنین مثال‌هایی از تجربه‌های موفق در حوزه‌ی بازاریابی بازگشتی در کتاب مارکت زدند.‌پیشنهاد می‌کنیم این ویدئو […]

ریتنشن گپ – قسمت اول: آچاره

خانم آیسان سبائی "مدیر بازاریابی آچاره" در ریتنشن گپ

در اولین شب از کمپین #ریتنشن_گپ ، میزبان خانم آیسان سبائی “مدیر بازاریابی آچاره” هستیم. در این ویدئو خانم آیسان سبائی از روش‌ها و تکنیک‌هایی که برای بازگشت مشتریان در آچاره استفاده می‌کنند، گفتند و همچنین مثال‌هایی از تجربه‌های موفق در حوزه‌ی بازاریابی بازگشتی در آچاره زدند. ‌ پیشنهاد می‌کنیم این ویدئو را ببینید و […]