ریتنشن گپ – بازاریابی بازگشتی در پونیشا: فصل دوم – قسمت نهم

ریتنشن گپ - بازاریابی بازگشتی در پونیشا: فصل دوم - قسمت نهم

در نهمین قسمت از فصل دوم کمپین #ریتنشن_گپ ، میزبان جناب آقای مسعود حمیدزاده “مدیر عامل پونیشا” هستیم.در این ویدئو جناب آقای مسعود حمیدزاده به اهمیت بازاریابی بازگشتی در استارتاپ‌ها و چالش‌های استفاده از آن، اشاره می‌کند.

ریتنشن گپ – بازاریابی بازگشتی در دیدار CRM: فصل دوم – قسمت هشتم

ریتنشن گپ - بازاریابی بازگشتی در دیدار CRM: فصل دوم - قسمت هشتم

در هشتمین قسمت از فصل دوم کمپین #ریتنشن_گپ ، میزبان جناب آقای مهدی افخمی “مدیرعامل دایاتک” هستیم.در این ویدئو جناب آقای مهدی افخمی ازاهمیت بازاریابی بازگشتی در صنعت خرده‌فروشی صحبت کرده و همچنین به چالش‌های کسب و کارهای صنعت خرده‌فروشی برای استفاده از بازاریابی بازگشتی، اشاره می‌کنند.

ریتنشن گپ – بازاریابی بازگشتی در آکادمی بازاریابی دیجیتال: فصل دوم – قسمت هفتم

ریتنشن گپ - بازاریابی بازگشتی در آکادمی بازاریابی دیجیتال: فصل دوم - قسمت هفتم

در هفتمین قسمت از فصل دوم کمپین #ریتنشن_گپ ، میزبان جناب آقای مهرداد نوری “مدیر بازاریابی آکادمی دیجیتال مارکتینگ دهبان” هستیم.در این ویدئو جناب آقای مهرداد نوری ازاهمیت بازاریابی بازگشتی صحبت کرده و همچنین به این مورد که بازاریابی بازگشتی مناسب چه کسب و کارهایی است و برای موفقیت در آن باید چه کارهایی انجام […]

ریتنشن گپ – بازاریابی بازگشتی در اسنپ فود: فصل دوم – قسمت ششم

ریتنشن گپ - بازاریابی بازگشتی در اسنپ فود: فصل دوم - قسمت ششم

در ششمین قسمت از فصل دوم کمپین #ریتنشن_گپ ، میزبان جناب آقای احسان امیری “مدیر CRM اسنپ فود” هستیم.در این ویدئو جناب آقای احسان امیری اززیرساخت‌های مورد نیاز بازاریابی بازگشتی صحبت کرده و همچنین به زیرساخت‌هایی که اسنپ‌فود برای بازاریابی بازگشتی و تحلیل رفتار مشتری استفاده می‌کند، اشاره می‌کنند.

ریتنشن گپ – بازاریابی بازگشتی در دلینو: فصل دوم – قسمت پنجم

ریتنشن گپ - بازاریابی بازگشتی در دلینو: فصل دوم - قسمت پنجم

در دومین قسمت از فصل دوم کمپین #ریتنشن_گپ ، میزبان جناب آقای سامان غلامی “مدیر عامل دلینوا” هستیم.در این ویدئو جناب آقایسامان غلامی از چالش‌های بازاریابی بازگشتی و همچنین در مورد تکنیک‌هایی که برای بازاریابی بازگشتی در دلینو استفاده می‌کنند صحبت کرده‌اند.

ریتنشن گپ – بازاریابی بازگشتی در آکادمی دیجیتال مارکتینگ: فصل دوم – قسمت چهارم

ریتنشن گپ - بازاریابی بازگشتی در آکادمی دیجیتال مارکتینگ: فصل دوم - قسمت چهارم

در چهارمین قسمت از فصل دوم کمپین #ریتنشن_گپ ، میزبان جناب آقای مهدی دهبان “مدیر آکادمی دیجیتال مارکتینگ” هستیم.در این ویدئو جناب آقای مهدی دهبان از اهمیت و سودآوری بیشتر بازاریابی بازگشتی صحبت کرده و همچنین به چالش‌های بازاریابی در کسب و کارها اشاره کرده‌اند.

ریتنشن گپ – بازاریابی بازگشتی در مستر بلیط: فصل دوم – قسمت سوم

ریتنشن گپ - بازاریابی بازگشتی در مستر بلیط: فصل دوم - قسمت سوم

در سومین قسمت از فصل دوم کمپین #ریتنشن_گپ ، میزبان جناب آقای حسام صلبوخی “مدیر دیجیتال مارکتینگ مستر بلیط” هستیم.در این ویدئو جناب آقای حسام صلبوخی از اهمیت بازاریابی بازگشتی در مستر بلیط صحبت کرده و همچنین به نحوه محاسبه نرخ ریز مشتری در مستر بلیط اشاره کرده‌اند.

ریتنشن گپ – بازاریابی بازگشتی در علی بابا: فصل دوم – قسمت دوم

ریتنشن گپ - بازاریابی بازگشتی در علی بابا: فصل دوم - قسمت دوم

در دومین قسمت از فصل دوم کمپین #ریتنشن_گپ ، میزبان جناب آقای محمد صالح هجینی “مدیر دیجیتال مارکتینگ علی بابا” هستیم.در این ویدئو جناب آقای محمد صالح هجینی از اهمیت بازاریابی بازگشتی در صنعت #گردشگری و علی‌بابا و همچنین در مورد تکنیک‌هایی که علی‌بابا برای بازاریابی بازگشتی استفاده می‌کند صحبت کرده‌اند.

ریتنشن گپ – بازاریابی بازگشتی در دیدار CRM: فصل دوم – قسمت اول

ریتنشن گپ - بازاریابی بازگشتی در دیدار CRM: فصل دوم - قسمت اول

در اولین قسمت از فصل دوم کمپین #ریتنشن_گپ ، میزبان جناب آقای نیما شفیعی “مدیر مارکتینگ دیدار CRM” هستیم. در این ویدئو جناب آقای نیما شفیعی از چالش‌هایی که کسب‌وکارها در اجرای بازاریابی بازگشتی با آن روبه‌رو می‌شوند صحبت کرده و همچنین به مهمترین زیرساخت برای تدوین استراتژی بازاریابی بازگشتی اشاره کردند.