سرفصل‌های آموزشی:
فرهنگ داده محوری و تصمیم گیری مبتنی بر داده
تحلیل داده در E-Commerce با محوریت شناخت و تحلیل رفتار مشتری
بازگشت، ریزش و ارزش طول عمر مشتریان
دسته‌بندی مشتریان و تحلیل تفاوت‌های میان گروه‌های مشتریان
​​​​​

زمان برگزاری:   دوشنبه | ۱۸ اسفند ۹۹ | ساعت: ۱۹ تا ۲۰

حسین مهدی‌خواه
مدیر ارشد داده و رشد جاباما

اعضای نشست

علیرضا رحیمی
میزبان نشست

فرم زیر را تکمیل نمایید
برای ثبت نام در این رویداد