دیتاکادمی

کتاب چالش‌های علوم داده در سیلیکون تهران
نوشته: تیم محتوای سکان
از سایت: Dotdigital
ترجمه: تیم محتوای سکان
کتاب 3تکنیک تقسیم‌بندی مشتریان برای موفقیت در تجارت الکترونیک