بازاریابی بازگشتی را داده‌محور تجربه کنید!

تجربه همزمان استفاده از پلتفرم تحلیل داده، هوش مصنوعی و تیم بازاریابی بازگشتی

بازاریابی بازگشتی

بر اساس تحقیقات موسسه هاروارد، 5% افزایش فروش به مشتریان موجود، 25% رشد در سودآوری دارد؛
بازاریابی بازگشتی نیازمند استراتژی‌های داده‌محور است. اگر ندانید چه کالایی را در چه زمانی به کدام مشتری و با چه پیشنهادی ارائه کنید، بازاریابی بازگشتی شما اثربخشی نخواهد داشت. ما به شما پلتفرم تحلیل داده سکان و راهکارهای بازاریابی بازگشتی را پیشنهاد می‌کنیم.

0 +
سازمان به ما اعتماد کردند
0 +
مشتری را تحلیل کردیم

رفتار مشتریان را داده‌محور تحلیل کنید!

محاسبه شاخص‌های رفتار مشتریان

شاخص‌هایی را محاسبه کنید که محاسبه آن برای رقبای شما ساده نیست؛ از جمله:
محاسبه و پیش‌بینی نرخ ریزش مشتری یا Customer Churn Rate
محاسبه ارزش طول عمر مشتری یا Customer Lifetime Value
محاسبه فاصله بین خرید مشتریان یا Time Between Purchases
محاسبه نرخ بازگشت مشتریان یا Retention Rate

ابزارهای تحلیل داده

با تحلیل RFM مشتریانتان را دسته‌بندی کنید و متناسب با هر دسته کمپینی خاص طراحی کنید تا اثربخشی کمپین‌ها افزایش یابد.
به کمک ابزار Product Bundling استراتژی‌هایی اثربخش‌تر باندلینگ طراحی و پیاده‌سازی کنید تا نقدینگی و سودآوری کسب‌وکار را افزایش دهید.
به کمک Cohort Analysis به بینشی عمیق‌تر از روندهای بازگشت (و عدم بازگشت) مشتریان برسید.

کمپین‌های بازاریابی بازگشتی اجرا کنید!

طراحی و اجرای کمپین‌های بازاریابی بازگشتی

استراتژی‌های Promotion، Discount و Bundling برای شما طراحی می‌کنیم تا سودآورتر بفروشید.

رونمایی از محصول جدید دارید؟ برای مشتریان یا نمایندگان شما رویدادهای اختصاصی طراحی و برگزار می‌کنیم.

به دنبال بازاریابی بازگشتی مستمر هستید؟ برای شما SMS Marketing، Push Notification و Email Marketing اجرا می‌کنیم.

تیم موفقیت مشتریان سکان، از استقرار تا تحلیل نتایج کمپین‌های بازاریابی بازگشتی در کنار شماست.

برخی از مشتریان

برای تنظیم جلسه مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید.