رویدادها

هدف سکان همواره توسعه دانش تحلیل داده‌ها بوده است تا کسب‌وکارها بتوانند با دانش و آگاهی موثرترین راهکارها را برای رسیدن به اهدافشان به کار گیرند. ما با برگزاری رویدادهای آموزشی مختلف در حوزه تحلیل داده، سعی در گسترش مدیریت و فرهنگ تصمیم‌گیری داده محور داریم.

سکان لایو

مسیر رشد در بازاریابی با داده محوری

در قسمت دوم از فصل دوم برنامه “سکان لایو” تلاش می کنیم در کنار سامان ابطحی، مسیر درست برای تبدیل شدن به یک بازاریاب داده محور را ترسیم کنیم

وبینار بازاریابی داده محور در برابر بازاریابی سنتی
سکان لایو

وبینار بازاریابی داده محور در برابر بازاریابی سنتی

در این وبینار تلاش می کنیم تا با بیان مفهوم و ویژگی های بازاریابی سنتی، بازاریابی داده محور را تعریف و از ارزش هایی که بازاریابی داده محور می تواند در سازمان ها خلق کند استفاده کنیم.