رویدادها

هدف سکان همواره توسعه دانش تحلیل داده‌ها بوده است تا کسب‌وکارها بتوانند با دانش و آگاهی موثرترین راهکارها را برای رسیدن به اهدافشان به کار گیرند. ما با برگزاری رویدادهای آموزشی مختلف در حوزه تحلیل داده، سعی در گسترش مدیریت و فرهنگ تصمیم‌گیری داده محور داریم.