سکان پلاس

این رویدادها با هدف آموزش های مختلف در حوزه کسب و کار به صورت آنلاین برنامه ریزی و اجرا خواهد شد