سکان پلاس

این رویدادها با هدف آموزش های مختلف در حوزه کسب و کار به صورت آنلاین برنامه ریزی و اجرا خواهد شد

از دسته‌بندی تا ارزش‌گذاری مشتری
سکان پلاس

وبینار از دسته‌بندی تا ارزش‌گذاری مشتری

دلیل موفقیت یک کسب‌وکار در بلند مدت متغیرهای فراوانی است اما بدون شک یکی از مهترین آنها، نرخ بازگشت مشتریان یا Customer Retention است. در این میان مشتریان جدید مهمترین اعضای یک کسب‌وکار هستند.

تحلیل کوهورت در بازاریابی
سکان پلاس

تحلیل کوهورت در بازاریابی

دلیل موفقیت یک کسب‌وکار در بلند مدت متغیرهای فراوانی است اما بدون شک یکی از مهترین آنها، نرخ بازگشت مشتریان یا Customer Retention است. در این میان مشتریان جدید مهمترین اعضای یک کسب‌وکار هستند.