معرفی کتاب

کتاب چالش‌های علوم داده در سیلیکون تهران

نوشته: تیم محتوای سکان
کتاب چالش‌های علوم داده در سیلیکون تهران

کتاب 3 تکنیک تقسیم‌بندی مشتریان برای موفقیت در تجارت الکترونیک

از سایت: Dotdigital
ترجمه: تیم محتوای سکان
کتاب 3تکنیک تقسیم‌بندی مشتریان برای موفقیت در تجارت الکترونیک