کتاب چالش‌های علوم داده در سیلیکون تهران

نوشته: تیم محتوای سکان

کتاب چالش‌های علوم داده در سیلیکون تهران