راهکارهای سکان

تحلیل رفتار مشتریان (Customer Analytics)

مشتریان شما اطلاعاتی با خود به‌همراه دارند. با تحلیل مشتریان و شکستن قفل این اطلاعات می‌توانید وارد ذهن مشتری شوید و خواسته‌های او را از قبل بدانید! تحلیل مشتریان به شما کمک می‌کند تا با برگزاری کمپین‌های هدفمند، رضایت مشتریان و مدیران کسب‌وکار را به‌دست بیاورید.​​​​​​​

 • تقسیم‌بندی مشتریان با روش RFM
 • رصد تغییر رفتار خرید مشتریان (RFM Transition)
 • محاسبه نرخ بازگشت مشتریان جدید (New Customer Retention)
 • محاسبه سهم مشتریان جدید از فروش (New Customer Share)​​​​​​​
 • محاسبه ارزش طول عمر مشتری (Customer Lifetime Value)​​​​​​​
 • خوشه‌بندی مشتریان (Customer​​​​​​​ Clustering)
تحلیل رفتار مشتریان

تحلیل فروش محصولات (Product Performance Analytics)

هر محصول حرف‌های ناگفته دارد! اینکه چقدر پرطرفدار یا کم‌طرفدار است یا در کنار کدام محصول، بهتر به فروش می‌رسد؟ با تحلیل محصول می‌توانید آمار دقیقی از تعامل مشتریان با محصولات خود به‌دست بیاورید. این تحلیل حتی در چیدمان فروشگاه نیز به شما کمک می‌کند!

تحلیل فروش محصولات
 • تحلیل عملکرد محصولات (Product Performance)
 • تحلیل سبد خرید مشتریان (Customer Basket)

تحلیل‌های پیش‌بینی کننده (Predictive & Prescriptive Analytics)

حتما شنیده‌اید که می‌گویند: ملتی که تاریخ نخوانده باشد، مجبور به تکرار آن است! ما هم به این جمله باور داریم و در سکان، امکانی را ایجاد کرده‌ایم تا الگوی رفتار خرید مشتریانتان را در گذشته پیدا کنید و با ارائه پیشنهادهای موثر، از ریزش آنها جلوگیری کنید.

 • پیش‌بینی ریزش مشتری (Churn Prediction)​​​​​​​
 • تحلیل فاصله بین هر خرید ​​​​​​​(Time Between Purchase)​​​​​​​
 • دسته کردن محصولات (Product Bundling)
تحلیل‌های پیش‌بینی کننده

نظارت بر شاخص‌های کلیدی عملکرد​​​​​​​ (KPI Monitoring)

کافیست روی گوی تحلیل توصیفی دست بکشید تا در آن گذشته را شفاف بینید! با مشخص کردن شاخص‌های عملکرد می‌توانید روند فعالیت کسب‌وکار خود را در بازه‌های زمانی دلخواه، مقایسه کنید. تمام این امکانات در یک محیط گرافیکی ساده و کاملا کاربردی ارائه می‌شود.​​​​​​​
نظارت بر شاخص‌های کلیدی عملکرد
 • نمای کلی وضعیت کسب‌وکار (Overview)
 • تحلیل روندها (Trends Analytics)
 • مقایسه‌ی شاخص‌های عملکرد در بازه‌های زمانی دلخواه
 • تحلیل‌های پیشرفته‌ با فیلترهای متنوع​​​​​​​
 • دریافت خروجی آسان گزارش‌ها با فرمت‌ CSV یا PNG​​​​​​​​​​​​​​