سکان لایو

​رویدادهایی با هدف انتقال تجربیات مدیران و کارآفرینان موفق در صنایع مختلف که بر بستر وب و از طریق پخش زنده اینترنتی برنامه ریزی و اجرا می گردد. شما می توانید برای حضور در رویدادهای “سکان لایو” اعلام حضور نمایید.

سکان لایو

مسیر رشد در بازاریابی با داده محوری

در قسمت دوم از فصل دوم برنامه “سکان لایو” تلاش می کنیم در کنار سامان ابطحی، مسیر درست برای تبدیل شدن به یک بازاریاب داده محور را ترسیم کنیم

وبینار بازاریابی داده محور در برابر بازاریابی سنتی
سکان لایو

وبینار بازاریابی داده محور در برابر بازاریابی سنتی

در این وبینار تلاش می کنیم تا با بیان مفهوم و ویژگی های بازاریابی سنتی، بازاریابی داده محور را تعریف و از ارزش هایی که بازاریابی داده محور می تواند در سازمان ها خلق کند استفاده کنیم.