امروزه داده محوری در بازاریابی یک امر اجتناب ناپذیر است. بازاریابان پیشرو، به خوبی اهمیت این موضوع را درک و خود را مجهز به سلاح داده کرده اند. اما تعداد بسیار زیادی از بازاریابان فقط عنوان بازاریاب داده محور را یدک می کشند، و فاصله زیادی تا تعریف واقعی و عملکردی یک بازاریاب داده محور دارند. در قسمت دوم از فصل دوم برنامه “سکان لایو” تلاش می کنیم در کنار سامان ابطحی، مسیر درست برای تبدیل شدن به یک بازاریاب داده محور را ترسیم کنیم، راهکارهایی برای استفاده از داده ها در هر شاخه بازاریابی ارائه کنیم و پیرامون فرصت ها و تهدیدهای پیش روی بازاریابان ایرانی گفت و گو کنیم.

حضور در این رویداد به چه افرادی توصیه می شود ؟

  • کارشناسان و مدیران فروش
  • کارشناسان و مدیران بازاریابی

اعضای نشست

سامان ابطحی

مدیر مارکتینگ اسنپ مارکت

علیرضا رحیمی

مدیر محتوای سکان

ثبت‌نام در رویداد

مسیر رشد در بازاریابی با داده محوری