کتاب 3تکنیک تقسیم‌بندی مشتریان برای موفقیت در تجارت الکترونیک
از سایت: Dotdigital
ترجمه: تیم محتوای سکان